اسامی ممتازین خرداد 89 آموزشگاه  چاوشی                              پایه اول

 

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

 

نام ونام خانوادگی

نام  پدر

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فاطمه  صفری

فائزه  احسان فر

کوثر پیمانی

عاطفه پریشانی

فریبا  نوری

فاطمه  حاجیان

زینب رستمی

فاطمه  حاجیان

مطهره  عموشاهی

زهرا  حاجی حیدری

مطهره    سبحانی

الهه  نیکنام

مائده  پیمانی

محدثه   سجادی نیا

مریم   رستمی

 

رحمت اله

نوراله

حسن

علیرضا

فرامرز

ابراهیم

محسن

رجبعلی

مصطفی

رحمان

محسن

مهدی

محمد صادق

محمود

نا صر

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

لیلا   رضایی

فاطمه       زمانی

زهرا     صالحیان

ریحانه    صرامی

هاجر    نوری

سمانه    نقدعلی

زهرا    نقدعلی

فائزه  ذبیحی 

ساجده   حاجیان

فاطمه   پریشانی

نرگس   پیمانی

هاجر   حاجیان 

سمانه   حاجیان

محبوبه   حاجی باقری

مهدیه    رستمی

حمیدرضا

اکبر

محمد علی

احمدرضا

شکراله

نعمت اله

مرتضی

محسن

عبدالرسول

عبدالکریم

محمد جواد

غلامرضا

محمد رضا

مهدی

محمد مهدی

 

پایه  دوم

 

نام ونام  خانوادگی

نام  پدر

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

2

3

4

5

6

7

زهرا   رحیمی

سمیه   عموچی

زهرا  گلی  

زینب   عموچی

مهسا   طاهری

زینب   حاجیان

راضیه   حیدریان

مهدی

عباسعلی

مرتضی

محمدرضا

محمد کاظم

رحیم

مرتضی

8

9

10

11

12

13

14

زهرا    پیمانی

مهشاد  لطفی

مهدیه    شاهنوشی

محبوبه   عموچی

مینا   سمیعی

فاطمه    پیمانی

زهرا  ابدال

محمد تقی

محمدعلی

ماشااله

تقی

مصطفی

عبدالرسول

رضا

 

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

 

نام ونام خانوادگی

نام پدر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فاطمه   صفری

پریسا  آقایی

مائده   رفیعی

نگین سبحانی

فاطمه    طاهری

ندا    عسکری

فاطمه     درعلی

مطهره   لطفی

بهاره   عسکری

مریم    عموچی

زهرا   نقدعلی

محمد حسن

علیرضا

علیرضا

محمد علی

عبدالرسول

محمد

ابراهیم

مجید

مصطفی

محمد

عبداله

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ریحانه     جوهری

زینب      پریشانی

نسرین   جعفری پور

زینب   اعلایی

مهدیه   طاهری

انسیه  پیمانی

مریم   پریشانی

فاطمه  عموچی

فاطمه  زهرا  پیمانی

زهرا  محمدیان

زهرا  حاج باقری

فاطمه    یاوری

محمود

محمد

سعید

جواد

محمد علی

علیرضا

عبدالکریم

محمد رضا

ابوالفضل

عبدالرضا

مهدی

نادعلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

زهرا   آقاکوچکی

زهره   پیمانی

فاطمه   عسکری

بهنوش   لطفی

فاطمه  پریشانی

زهرا   قاسم پور

نجمه   بلدی

سهیلا   اعلایی

مینا   جعفری

مطهره   محمدیان

زینب   حسن زاده

منصوره   آقایی

مژگان   پریشانی

مریم سادات دیباج

مائده  پریشانی

مریم   عسکری

سودابه   صافی

فائزه   سمیعی

فاطمه  پریشانی

زکیه   عسکری

زهرا   حاج باقری

رسول

حسنعلی

سعید

حسنعلی

مرتضی

مهدی

حمید

کرمعلی

مجتبی

حسن

ناصر

جواد

محمدعلی

سیدمجتبی

محمدحسن

قدمعلی

نصیر

حمید

مجید

رمضانعلی

محمد

                             مدیریت آموزشگاه چاووشی آینده ای سرشار ازموفقیت برایتان آرزومنداست

                                                            شاهنوش

[ پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ ] [ 8:39 ] [ َadmin ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،